FORMY PRE ODLIATKY

Zvláštnym odvetvím výroby výrobkov z polystyrénu sú formované výrobky, ktoré vznikajú lisovaním naparených granúl polystyrénu v uzavretých kovových formách. Oblasť ich použitia je veľmi široká. Je to aj široké spektrum dekoratívnych prvkov do interiéru a exteriéru budov, rôzne obaly pre potravinové a priemyselné produkty, nesnímateľné debnenie z polystyrénu pre steny, základy a zastrešovanie.

Naše skúsenosti a existujúce vzťahy so skúsenými vývojármi a výrobcami foriem nám dovoľujú zabezpečiť pre našich zákazníkov kvalitné výrobky za rozumné peniaze:
— vypracovanie výkresov;
— odlievanie;
— mechanické opracovanie;
— montáž foriem.

Technológia formovania predpokladá naparovanie dozretých polystyrénových granúl a ich nasledovné rozširovanie a lepenie. Pre výrobu tvarovaných súčiastok je táto procedúra konečným štádiom výrobného procesu.