EPS

Expandovaný polystyrén (EPS) sa využíva v mnohých oblastiach činnosti, vďaka svojim vynikajúcim tepelno-izolačným vlastnostiam, relatívne nízkej cene a jednoduchosti pri opracovaní.

Medzi hlavné oblasti použitia EPS patrí balenie tovaru, výroba jednorazových riadov, obalov pre potraviny, tepelná izolácia a samozrejme stavebníctvo.

Je to pomocný materiál pre rôzne modelovanie, výrobu reklamných prvkov, odliatkov modelov. Tiež sa využíva vo včelárstve. Už viac než 40 rokov sa aktívne sa používa pri zatepľovaní fasád budov. Použitie tohto materiálu podstatne znižuje energetické výdaje na vykurovanie budov. Vzhľadom na nízku tepelnú vodivosť (0,04 W/mK), sa EPS využíva ako tepelná izolácia v chladničkách a ohrievačoch vody.

V stavebníctve dovoľuje použitie tohto materiálu znížiť hrúbku zatepľovacej vrstvy, potrebnú pre zabezpečenie určitej úrovne tepla a v dôsledku toho znížiť náklady na materiál. Napríklad pre zabezpečenie tepelnej vodivosti rovnakej úrovne, hrúbka steny, vyhotovenej z EPS musí byť 5 násobne menšia, ako z hranolov a takmer 50 násobne menšia, ako hrúbka steny zo železobetónu.

Nedostatkom tohto materiálu je jeho spôsobnosť podporovať horenie. Pre zabránenie procesu horenia sa do suroviny zavádzajú špeciálne ohňovzdorné (antipyrénové) prísady. Pri použití v stavebníctve je potrebné dodržiavať technológiu použitia.

OBLASTI POUŽITIA PRODUKTOV Z EPS

  • Vnútorná a vonkajšia frontálna izolácia
  • Izolácia podláh
  • Izolácia chladiarenských skladov
  • Izolácia potrubí, medzivrstvová tepelná výplň
  • Výroba tvárnic
  • Výroba dverných panelov PVC
  • Dekoratívne práce
  • Výroba baliacich materiálov

EPS — EKOLOGICKÁ BEZPEČNOSŤ

Polystyrén je ekologicky čistým materiálom. Je vyrobený z ropy, prechádza niekoľkými etapami technologického procesu a pri veľmi šetrnej spotrebe prírodnej suroviny. Pre extrúziu polystyrénu, východzieho materiálu, sa používa vodná para.

Polystyrén neobsahuje fluorochlórovodík a konečný produkt pozostáva na 98% z uzavretého v póroch vzduchu. Potvrdením jeho ekologickej čistoty je jeho použitie pre potravinové obaly a v menších množstvách pre výrobu detských hračiek.

Posledné výskumy produktov spalín ukázali, že polystyrén, podobne ako aj drevo, vylučuje počas horenia len СО2 a podobne, ako aj drevo, sa vzhľadom na toxicitu produktov horenia zaraďuje do skupiny Т2, čo je mierne nebezpečenstvo.

Polystyrén má vysokú odolnosť voči rôznym prvkom, vrátane morskej vody, roztokov solí, cementu a i. Nespracováva sa zvieratami a mikroorganizmami a nevytvára vhodné prostredie pre plesne a baktérie.

EPS SA JEDNODUCHO POUŽÍVA

Pri práci s niektorými stavebnými materiálmi je potrebné používať rôzne vybavenie: ochranné kombinézy, rukavice, okuliare, dýchacie masky.

Ak pracujete s polystyrénom, nie je potrebné používať ochranné prostriedky. Polystyrén nie je toxický, nezapácha, nepráši sa pri spracovaní, nevyvoláva podráždenie pokožky, čo je v stavebníctve veľmi pohodlné a dôležité. Polystyrén nie je toxickým prvkom, kontakt s ktorým by bol pre človeka a zvieratá nebezpečným.


EPS JE MATERIÁLOM S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

V Ludvigshafene (Nemecko) uskutočnil koncern BASF laboratórne skúšky vzoriek polystyrénu, odobratých zo zateplenej strechy. Zateplenie strechy sa uskutočnilo pred 40 rokmi. Skúšky ukázali, že tento materiál vôbec nezmenil svoje vlastnosti. Zachoval si všetky svoje charakteristiky a tiež tú najhlavnejšiu — plnú tepelno-izolačnú vlastnosť.


ÚSPORA PRI VYKUROVANÍ A KLIMATIZÁCII

V budovách s dobrou tepelnou izoláciou sú náklady na vykurovanie o 40–70% nižšie, než v budovách bez tejto izolácie. Preto polystyrénové bloky nielen že robia dom pohodlnejším v ktoromkoľvek ročnom období, ale aj šetria peniaze na vykurovanie a klimatizáciu. Návratnosť peňazí, vložených do tepelnej izolácie (priemerne 0,5–3,0% z ceny novej budovy), je veľmi krátka.

EPS JE BIOLOGICKY INERTNÝ

Pri nesprávnej voľbe izolácie sa v budove môže vytvárať pleseň a výrazne sa zníži kvalita ovzdušia. Dochádza k tomu preto, lebo niektoré izolačné materiály môžu byť infikované mikroorganizmami. Izolácia z polystyrénových blokov nemá problém s hubami, plesňami a baktériami.


EPS JE ĽAHKÝM MATERIÁLOM

Neveľká „váhová kategória“ polystyrénových izolačných materiálov umožňuje znížiť náklady pri stavebných prácach, znížiť náklady na používanie špeciálnych zariadení a významne znižuje dobu montáže.


EPS JE PROTIPOŽIARNYM MATERIÁLOM

Časté požiarne skúšky v celom svete ukázali, že polystyrén je bezpečný materiál. Nepodporuje horenie a ani nešíri oheň.


EPS NIE JE HYDROSKOPICKÝ

Pohlcovanie vody polystyrénom je len 0,5–3% objemu. Difúzia vodnej pary v polystyréne je bezvýznamná. Jeho sorpčná vlhkosť dosahuje 3–6% hmotnosti..