DODÁVKA

    Výhodná geografická poloha Lotyšska napomáha optimálnemu riešeniu logistických úloh, pri dodávke nákladu do skladu zákazníka.

    Spoločnosť DANIMAR využíva pre rýchlu a pohodlnú dopravu surovín sklady v Lotyšsku. Spolupracujeme so spoľahlivými partnermi v oblasti automobilovej, námornej a železničnej dopravy.

    Poskytujeme spoluprácu v príprave prepravných dokladov, colných deklarácií a potrebných formalít, súvisiacich s prepravou nákladov.    Dostupné druhy dopravy: