FORMY PRO ODLITKY

Zvláštním odvětvím výroby výrobků z polystyrénu jsou formované výrobky, které vznikají lisováním napařených granul polystyrénu v uzavřených kovových formách. Oblast jejich použití je velmi široká. Je to taky široké spektrum dekorativních prvků do interiéru a exteriéru budov, různé obaly pro potravinové a průmyslné produkty, nesnímatelné bednění z polystyrénu pro stěny, základy a zastřešování.

Naše zkušenosti a existující vztahy se zkušenými vývojáři a výrobci forem nám dovolují zabezpečit pro naše zákazníky kvalitní výrobky za rozumné peníze:
— vypracování výkresů;
— lití;
— mechanické opracování;
— montáž forem.

Technologie formování předpokládá napařování dozrálých polystyrénových granul a jjejich následovné rozšiřování a lepení. Pro výrobu tvarovaných součástek je tato procedura konečným stádiem výrobního procesu.