HDPE

Polyetylén s vysokou hustotou. Má širokú oblasť použitia, napríklad na výrobu vrchnákov pre PET fľaše, detských a kojeneckých fliaš, vodovodných potrubí, plynových potrubí, chemicky odolných potrubí, palivových nádrží pre automobily, obalov pre umývacie prostriedky, zváraných výrobkov.

Široké využitie nízkotlakého polyetylénu v priemysle a v domácnostiach sa vysvetľuje nie len jeho vysokými ukazovateľmi, ale aj pomerne lacnou výrobou. Jednoduchosť výroby akejkoľvek formy za podmienok ohrevu nad teplotu tavenia, poskytuje možnosť vyrobiť z neho rozličné výrobky, práve preto granule tohto polyetylénu sú surovinou na výrobu nasledovných potrebných materiálov:

Extrúznym spôsobom sa z nízkotlakého polyetylénu vyrábajú: hladké a bublinkové fólie, fóliový rukáv na výrobu sáčkov, komunikačné potrubia, izolácia pre elektrické káble, listové a sieťové materiály. Z HDPE vyfukujú obaly pre bytovú chémiu, kanistre, sudy a pod. Pod tlakom sa odlievajú: spotrebiteľské tovary (hračky, riad, inventár, výrobky do kuchýň a kúpeľní, vrchnáky pre nádoby a pod.), galantérne výrobky a kovanie, príslušenstvo pre rozličnú techniku (automobilové príslušenstvo, bytové zariadenia a pod.). Rotačnou metódou sa vyrábajú: Nádrže, cestné bloky, veľké konštrukcie vo forme športovísk, studne, estakády.