EPS

Expandovaný polystyrén (EPS) se využívá v mnohých oblastech díky svým vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem, relativně nízké ceně a jednoduchosti při opracování.

Mezi hlavní oblasti použití EPS patří balení tovaru, výroba jednorázového nádobí, obalů pro potraviny, tepelná izolace a samozřejmě stavebnictví.

Je to pomocný materiál pro různé modelování, výrobu reklamních prvků, odlitků modelů. Taky se používá ve včelařství. Již více než 40 let se aktivně používá při zateplování fasád budov. Použití tohoto materiálu podstatně snižuje energetické výdaje na vytápění budov. Vzhledem k jeho nízké tepelní vodivosti (0,04 W/mK), se EPS využívá jako tepelné izolace v chladničkách a ohřívačích vody.

Ve stavebnictví dovoluje použití tohoto materiálu snížit tloušťku zateplovací vrstvy, potřebnou pro zabezpečení určité úrovně tepla a v důsledku toho snížit náklady na materiál. Například pro zabezpečení tepelné vodivosti stejné úrovně, tloušťka stěny, vyhotovené z EPS musí být 5 násobně menší, než z hranolů a téměř 50 násobně menší, než tloušťka steny ze železobetonu.

Nedostatkem tohoto materiálu je jeho způsobilost podporovat hoření. Pro zabránění procesu hoření se do suroviny zavádějí speciální ohnivzdorné (antipyrénové) přísady. Při použití ve stavebnictví je potřebné dodržovat technologii použití.

OBLASTI POUŽITÍ PRODUKTŮ Z EPS

  • Vnitřní a vnější frontální izolace
  • Izolace podlah
  • Izolace chladírenských skladů
  • Izolace potrubí, mezivrstevní tepelná výplň
  • Výroba tvárnic
  • Výroba dveřních panelů PVC
  • Dekorativní práce
  • Výroba balících materiálů

EPS — EKOLOGICKÁ BEZPEČNOST

Polystyrén je ekologicky čistý materiál. Je vyrobený z ropy, prochází několika etapami technologického procesu a při velmi šetrné spotřebě přírodní suroviny. Pro extruzi polystyrénu, výchozího materiálu, se používá vodní pára.

Polystyrén neobsahuje fluorochlórovodík a konečný produkt pozůstává na 98% z uzavřeného v pórech vzduchu. Potvrzením jeho ekologické čistoty je jeho použití pro potravinové obaly a v menších množstvích pro výrobu dětských hraček.

Poslední výzkumy produktů hoření prokázali, že polystyrén, podobně jako dřevo, vylučuje při hoření jen СО2 a podobně, jako dřevo, se vzhledem k toxicitě spalin řadí do skupiny Т2, což je mírné nebezpečí.

Polystyrén má vysokou odolnost vůči různým prvkům, včetně mořské vody, roztoků soli, cementu a j. Nezpracovává se zvířaty a mikroorganismy a nevytváří vhodné prostředí pro plísně a baktérie.

EPS SE JEDNODUŠE POUŽÍVA

Při práci s některými stavebními materiály je potřebné používat různé speciální vybavení: ochranné kombinézy, rukavice, brýle, dýchací masky.

Jestli pracujete s polystyrénem, ochranné prostředky není potřebné používat. Polystyrén není toxický, nezapáchá, při zpracovaní se nepráší, nevyvolává podráždění pokožky, což je ve stavebnictví velmi pohodlné a důležité. Polystyrén není toxickým prvkem, kontakt se kterým by byl pro člověka a zvířata nebezpečným.


EPS JE MATERIÁLEM S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

V Ludvigshafenu (Německo) provedl koncern BASF laboratorní zkoušky vzorků polystyrénu, odebraných ze zateplené střechy. Zateplení střechy se uskutečnilo před 40 lety. Zkoušky prokázali, že tento materiál vůbec nezměnil svoje vlastnosti. Zachoval si všechny své charakteristiky a taky tu nejhlavnější — plnou tepelně-izolační vlastnost.


ÚSPORA PŘI VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI

V budovách s dobrou tepelnou izolací jsou náklady na vytápění o 40–70% nižší, než v budovách bez této izolace. Proto dělají polystyrénové bloky dům ne jenom pohodlnějším v kterémkoliv ročním období, ale taky šetří peníze na vytápění a klimatizaci. Návratnost peněz, vložených do tepelné izolace (v průměru 0,5–3,0% z ceny nové budovy), je velmi krátká.

EPS JE BIOLOGICKY INERTNÍ

Při nesprávném výběru izolace se v budově může vytvářet plíseň a výrazně se sníží kvalita ovzduší. Dochází k tomu proto, poněvadž některé izolační materiály mohou být infikovány mikroorganizmy. Izolace z polystyrénových bloků nemá problém s houbami, plísněmi a baktériemi.


EPS JE LEHKÝM MATERIÁLEM

Nízká „váhová kategorie“ polystyrénových izolačních materiálů umožňuje snížit náklady při provedení stavebních prací, snížit náklady na používání speciálních zařízení a významně snižuje dobu montáže.


EPS JE PROTIPOŽÁRNÍM MATERIÁLEM

Časté protipožární zkoušky v celém světě prokázali, že polystyrén je bezpečný materiál. Nepodporuje hoření a ani nešíří oheň.


EPS NENÍ HYDROSKOPICKÝ

Pohlcováni vody polystyrénem je jenom 0,5–3% objemu. Difuze vodní páry v polystyrénu je bezvýznamná. Jeho sorpční vlhkost dosahuje 3–6% hmotnosti.